Lovska družina Vojkovo Podnanos

Lovska družina Vojkovo Podnanos je bila ustanovljena 15. septembra leta 1980.

 Člani društva gospodarijo z divjadjo v skladu s predhodnimi načrti, prav tako izvajajo različne ukrepe za preprečevanje in omejevanje škode po divjadi.

Da je bila Vipavska dolina že odnekdaj povezana z lovom, je prav gotovo dokaz dvorec Zemono,kateri je bil zgrajen in namenjen takratni gospodi za lov in sprostitev. V njegovi notranjosti so upodobljeni fazan, raca, jerebica, velika uharica, planinski orel. Te upodobljene živali pričajo o pestrosti živalstva v Vipavski dolini. Od leta 1848 je veljal zakup, ki je omogočal lov vsem tistim, ki so bili pripravljeni dovolj globoko seči v žep. Glavni zakupnik v Šembiški občini, je bil graščak Karl Mayr iz Lož, tajnik kluba pa nadučitelj Janko Rudolf. Lep dokaz je seznam članov lovskega kluba Št. Vid iz leta 1911. LD Vojkovo Podnanos je bila ustanovljena leta 1947. Ob ustanovitvi je LD štela 10 članov, ki pa se je hitro večala, danes šteje 50 članov. LD Vojkovo obsega katasterske občine: Podraga, Podnanos, Lozice. Meji na lovske družine: Nanos, Hrenovice, Senožeče,Verhe in Vipava. V lovišču je zastopana vsa vrsta divjadi: srnjad, jelenjad, dovji prašič, gams, lisica, jazbec, kuna belica, divja mačka, kragulj, kanja, skobec, planinski orel.

Robert Andlovec

 

Podatki o društvu:

Lovska družina Vojkovo Podnanos
Podnanos 71
5272 Podnanos
Davčna: 27302580
Matična: 5207509000